Norovirus incubatietijd

Buikgriep, ofwel gastro-enteritis wordt naar schatting wereldwijd in 50% van de gevallen veroorzaakt door het norovirus. Dit virus is enorm besmettelijk en is een belangrijke verwekker van diarree. Het norovirus wordt veel gezien als epidemie op kleine schaal.

Naast diarree kunnen ook klachten als buikkrampen, milde koorts, hoofdpijn, malaise, opkomende misselijkheid, spierpijn en plotseling braken optreden. Dit laatste wordt ook wel projectielbraken genoemd, omdat het braken plotseling en heftig kan optreden na besmetting met het norovirus. In de ontlasting is geen slijm- of bloedbijmenging.

Norovirus incubatietijd

De incubatietijd van het norovirus bedraagt circa 15 tot 48 uur na besmetting. De duur van de ziekte bedraagt ongeveer 15 tot 60 uur, maar is afhankelijk van de gezondheid. Zo duren de klachten van het norovirus bij personen met een goede gezondheid circa twee dagen, maar kan dit bij ouderen en kleine kinderen langer duren. Bij jonge kinderen duren de klachten van het norovirus gemiddeld vier tot vijf dagen, terwijl 0-jarigen kinderen met voornamelijk diarree als symptoom wel zes dagen last kunnen hebben. Jongvolwassenen met als voornamelijk symptoom braken hebben circa twee dagen last van het norovirus. De norovirus incubatietijd verschilt niet per leeftijd.

Geen klachten na norovirus incubatietijd

Circa 50% van de besmette personen krijgt last van symptomen na de norovirus incubatietijd. Echter de andere helft ervaart geen symptomen, maar zijn toch zeer besmettelijk voor andere personen. De symptoomloze personen leveren dan ook een grote bijdrage aan de verspreiding. Om die reden is het norovirus een echte kwelling in ziekenhuizen en zorginstellingen, omdat mensen wel besmet kunnen zijn zonder dat zij klachten ervaren. Om die reden hebben voornamelijk zorginstellingen als ziekenhuizen speciale protocollen opgesteld om uitbraak van het norovirus zo veel mogelijk te beperken.

Uitdroging

Buikgriep, dat wordt veroorzaakt door het norovirus, is doorgaans geen ernstige ziekte. Je kunt er echter wel goed ziek van worden. Ondanks dat het geen ernstige ziekte is moet je goed opletten. Door hevig braken en diarree loop je kans op uitdroging. Het is dus belangrijk voldoende vocht in te nemen om uitdroging te voorkomen.