Buikgriep en diarree door kindercrèche

Kinderen die veelvuldig naar een kindercrèche of kinderdagverblijf worden gebracht, lopen circa 40 procent meer kans op buikgriep en diarree. Buikgriep wordt veroorzaakt door het norovirus. Dit is een zeer besmettelijk virus dat leidt tot buikgriep. Buikgriep is weer te herkennen aan symptomen als maagkrampen, misselijkheid en diarree. Buikgriep en diarree gaat overigens procentueel vaker gepaard dan de andere symptomen afzonderlijk. Kinderen die naar een kindercrèche gaan lopen dus meer kans op buikgriep en diarree. Maar waarom?

Het feit is aan het licht gekomen na een onderzoek van het RIVM. Het RIVM, ofwel Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkte bij het onderzoek samen met het onderzoeksinstituut Nivel. Nivel staat voor Nederlands instituut onderzoek van de gezondheidszorg.

Meer in het ziekenhuis

Uit het onderzoek van het RIVM en Nivel is ook aan het licht gekomen dat kinderen die naar een kinderdagverblijf, ofwel kindercrèche gaan vaker in het ziekenhuid terechtkomen. Kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan, komen meer dan gemiddeld in het ziekenhuis terecht. Dit is opmerkelijk, aangezien de kinderdagverblijven aan veel eisen moeten voldoen. Toch blijkt dit het geval volgens het betrouwbare onderzoek. In het onderzoek is niet vermeld of dit te maken heeft met de kans op buikgriep en diarree.

Vaker buikgriep en diarree

Veel mensen dachten al dat de kans voor kinderen die naar een kinderdagverblijf hoger was voor het krijgen van buikgriep en diarree. Echter is dit nauwelijks tot niet onderzocht door diverse onderzoeksinstituten. Dat blijkt in ieder geval uit dit onderzoek. Buikgriep en diarree verhogen de kans op uitdroging. Dat is zeer gevaarlijk, maar komt toch meer dan gemiddeld voor bij kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan. Dit alles werd door meneer Donker, een onderzoek van het Nivel, verteld.

Huisdieren en zandbak

De kans op buikgriep en diarree neemt nog meer, indien een verblijf huisdieren of een zandbak heeft. Ook een zwembad blijkt de kans op buikgriep en diarree te verhogen. Indien klassenleidsters nauwelijks afwisselen tussen de groepen is de kans aanzienlijk kleiner. Ook wanneer kinderen thuis moeten blijven in geval van ziekte, zoals een buikgriep, blijkt de kans aanzienlijk te verkleinen. Opmerkelijk genoeg speelt het naleven van de hygiëne nauwelijks een rol.

Kinderen die buikgriep en diarree klachten hebben kunnen snel en eenvoudig het virus verspreiden. Hierdoor kunnen in korte tijd veel kinderen besmet raken met het norovirus of andere griepvirussen. Het grootste probleem is de diagnose. Veel kinderen die een drager van het norovirus zijn hebben geen klachten. Toch kunnen zij andere kinderen aansteken, ofwel besmetten.

Minimaal 70 doden Congo door buikgriep

Minimaal 70 personen zijn in Congo bezweken door buikgriep. Het is nog niet bekend om hoeveel personen het exact gaat, maar het zijn er tot dusver minimaal 70. De doden vielen voornamelijk in het noorden van Congo. Dit alles maakte de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bekend.

Direct na de verkondiging door WHO vroegen mensen naar het verband met ebola. Een woordvoerder van het WHO benadrukte direct dat het niet gaat om sterfgevallen ebola. ‘Dit is niet ebola’, benadrukte een woordvoerder van WHO via een email aan Reuters. In totaal zouden er in Congo minimaal 590 mensen zijn besmet met de ziekte. Van deze groep zijn er dus tot noch toe 70 overleden door buikgriep.

Door buikgriep maagklachten

Buikgriep wordt veroorzaakt door het norovirus. De besmetting zorgt in veel gevallen voor maagklachten als misselijkheid, diarree en maagkrampen. Het grote gevaar van de ziekte is uitdroging. Doordat veel zouten en suikers verloren gaan bij braken of diarree is er een verhoogde kans op uitdroging.

Schoon water

In landen als Congo is minder snel schoon water voorradig als in Westerse landen. De kans op uitdroging is dan ook groter in die landen. Bovendien is het norovirus uiterst besmettelijk en kunnen in korte tijd veel mensen besmet raken met de ziekte. Om dit te voorkomen zijn in Nederland speciale programma’s opgesteld, in geval van besmetting door buikgriep. In Congo is dit uiteraard minder goed geregeld waardoor de kans op besmetting door buikgriep groter is.

Handen wassen

De komende tijd zal blijken om hoeveel personen het precies gaat. Tot dusver zijn het 70 doden door buikgriep, maar de kans dat dit aantal verder oploopt is groot. Niet alleen de medische zorg is minder ontwikkeld dan bijvoorbeeld in Nederland. Ook het water is in veel gevallen een bron van bacteriën. Tevens zijn de mensen vrij onbekend met de aandoening, waardoor mensen in Congo elkaar snel besmetten met de ziekte. Mede omdat het wassen van de handen, een belangrijk aspect, nauwelijks wordt gedaan.

Norovirus in Asten-Ommel ontdekt

Afgelopen week is het norovirus ontdekt op het vakantiepark Prinsenmeer in Asten-Ommel. Het park is onderdeel van Oostappen Groep en het vakantiepark Prinsenmeer ligt in Noord-Brabant. De GGD kreeg een melding dat er mensen ziek zijn geworden. Uiteindelijk bleek het te gaan om meer dan zestig personen. Uit onderzoek is gebleken dat het uiterst besmettelijke norovirus de schuldige was. Het norovirus leidt tot buikgriep.

In eerste instantie dacht de GGD dat de ziekte te maken had met blauwalg. Echter naar onderzoek was al snel duidelijk dat dit niet de oorzaak van de ziekte kon zijn. In totaal werden zestig personen die op het vakantiepark verbleven getroffen door buikgriep. Dat is niet opmerkelijk aangezien het norovirus zeer besmettelijk is. Buikgriep leidt in veel gevallen tot misselijkheid, diarree en braken. Besmetting is niet alleen vervelend, want kan ook leiden tot uitdroging. Het is dan ook raadzaam altijd goed te blijven drinken, ondanks dat iemand zich niet goed voelt.

Wat is het norovirus?

Iemand kan besmet raken door het norovirus door in contact te komen met voedsel of water waar ontlasting in zit. Ook kan het norovirus worden overgedragen door direct contact met een persoon die reeds het norovirus heeft opgelopen. Jaarlijks komt het norovirus voor, maar is het grote gevaar van het virus de uitbreiding. In korte tijd kunnen enorm veel mensen besmet raken met de ziekte.

Norovirus in Asten-Ommel

Nu bekend is geworden dat op het vakantiepark Prinsenmeer in Asten-Ommel norovirus is uitgebroken, worden er direct extra maatregelen genomen. De oorzaak van de uitbraak is nog niet bekend, de schuld hoeft namelijk niet bij het park te liggen. Mogelijk dat een reeds besmette persoon op het park het virus heeft doen verspreiden. Onderzoek zal de oorzaak van de uitbraak moeten uitwijzen.

Verschil tussen norovirus en influenzavirus

Er bestaat een wezenlijk verschil tussen norovirus en influenzavirus. Het belangrijkste verschil is het ziektebeeld. Norovirus veroorzaakt namelijk buikgriep. Het influenzavirus veroorzaakt ‘normale’ griep. Naast het feit dat beide virussen iets anders veroorzaken, zijn er meer belangrijke verschillen te ontdekken.

Griepprik

De jaarlijkse griepprik kan ieder jaar door mensen worden gehaald bij de huisarts. De griepprik vermindert de kans op het krijgen van griep door besmetting met influenza. Helaas loop je na het halen van de griepprik nog kans op het krijgen van griep.

De griepprik daarentegen beschermt je niet tegen het norovirus. Het vermindert ook niet de kans op het krijgen van buikgriep. De antistoffen in de griepprik werken tegen influenzavirus, maar niet tegen het norovirus.

Besmettelijkheid

Beide virussen zijn besmettelijk. Het influnzavirus wordt in veel gevallen op dezelfde wijze overgegeven als het norovirus.

Een verschil tussen norovirus en influenzavirus omtrent besmettelijkheid is de mate van besmettelijkheid. Het norovirus is extreem besmettelijk en wordt heel eenvoudig overgedragen op iemand anders. Ondanks dat het influenzavirus erg besmettelijk is, is de mate van besmettelijkheid van het norovirus hoger. In korte tijd zorgt het norovirus dan ook voor veel personen met buikgriep symptomen.

Symptomen griep

Niet alleen het virus, het soort griep en de besmettelijkheid is verschillend. Ook de symptomen die na besmetting optreden zijn anders. Bij buikgriep is er in veel gevallen sprake van diarree, misselijkheid, braken en maag- en darmkrampen. Overigens hebben ook veel personen die besmet zijn met het norovirus geen klachten. Ondanks dat kunnen zij toch andere mensen besmetten, die mogelijkerwijs wel kans lopen op symptomen van buikgriep.

Bij griep zijn er meer veelvoorkomende symptomen. Voorbeelden zijn koorts, spierpijn, hoofdpijn,misselijkheid, keelpijn en oorpijn. Ondanks de enkele overeenkomsten is er wel degelijk een verschil tussen norovirus en influenzavirus.

Gevaar van het virus

Het grootste gevaar van het krijgen van buikgriep door het norovirus is uitdroging. Doordat buikgriep veelal gepaard gaat met braken en diarree wordt de kans op uitdroging groter.

Bij griep ligt het grootste gevaar vooral bij de risicogroepen. Om die reden krijgen die jaarlijks ook een bericht dat zij de griepprik kunnen halen. De risicogroepen hebben veelal een minder sterk immuunsysteem en zijn dus vatbaarder voor ziektes. Griep kan leiden tot longontsteking, wat direct het grootste gevaar is voor de risicogroepen. Longontsteking kan namelijk dodelijk zijn.

Verschil tussen norovirus en influenzavirus

De belangrijkste verschillen tussen het norovirus en influenzavirus zijn dus:

– het soort virus

– het soort griep

– mate van besmettelijkheid

– vaccinatie mogelijkheid

– gevaar van het soort griep

– symptomen van de twee virussen

Uiteraard zijn er meer verschillen te noemen, maar dit zijn toch wel de meest overduidelijke.

Als je ons wilt helpen met het in kaart brengen van het verschil tussen norovirus en influenzavirus, kun je hieronder een bericht achterlaten.

 

Wat kan ik drinken bij buikgriep?

Het norovirus veroorzaakt buikgriep. Buikgriep is erg vervelend en beperkt in hoge maten de consumptie mogelijkheden. Buikgriep symptomen zijn onder meer braken, diarree, misselijkheid en maagkrampen. Door het drinken van bepaalde producten kan dit worden verergerd. Toch is het belangrijk goed te blijven drinken, want de symptomen van buikgriep diarree en braken kunnen leiden tot uitdroging. Uitdroging is zeer gevaarlijk en moet ten alle tijden voorkomen worden. Maar wat kun je bij buikgriep, veroorzaakt door het norovirus, dan wel drinken?

Wat kun je drinken bij buikgriep?

Zoals eerder vermeld is het belangrijk om bij buikgriep voldoende vocht binnen te krijgen om uitdroging te voorkomen. Hieronder enkele tips die helpen tegen buikgriep of er voor zorgen dat de klachten worden verminderd. Ook zijn producten terug te vinden die je bij buikgriep beter kunt laten staan.

Indien je zelf nog enkele tips hebt kun je die onder dit bericht ‘Wat kan ik drinken bij buikgriep’ vermelden. Alvast bedankt.

Wel drinken bij buikgriep

Drink gedurende de dag veel vocht. Water is een goede vochtbron, maar ook thee en heldere bouillon en soep zijn goede mogelijkheden. Thee met gember of kaneel hebben volgens diverse wetenschappers en artsen een positieve werking op het maag-darmkanaal. Zo ook wanneer je bent getroffen door het norovirus. Daarnaast zit in bouillon zout, wat bij braken en diarree veel verloren wordt. Zout houdt daarnaast vocht vast en kan om die reden de kans op uitdroging voorkomen.

Diarree is ook een veelvoorkomend symptoom van buikgriep. Omdat bij diarree veel vocht, suikers en zouten verloren gaan, kun je gebruik maken van Oral Rehydration Salt. Dit wordt ook wel ORS genoemd en is een oplossing van druivensuiker en zouten. Het zorgt ervoor dat vocht, zouten en suikers tijdig worden aangevuld, waardoor de kans op uitdroging wordt verminderd. Het is te koop bij vrijwel iedere drogisterij en apotheek en kan zowel door ouderen als kinderen worden gebruikt.

Niet drinken bij buikgriep

Wat je vooral niet moet drinken bij buikgriep is alcohol, zuiverproducten, zure producten en cafeïne. Deze dranken zorgen ervoor dat de darmen geprikkeld worden en dit verergert de klachten als diarree en mogelijk braken. Daarnaast verhoogt alcohol de kans op uitdroging.

Cola is een twijfel bij buikgriep

Ondanks dat veel mensen denken dat het drinken van cola goed is bij buikgriep, is het niet waar. Lauwe platte (zonder koolzuur, geen light) cola helpen om buikkrampen te verlichten. Met name bij maagkrampen. Platte cola wil zeggen zonder al teveel koolzuur. Dit kan door de dop van de fles niet dicht te draaien of een cola gedurende twee uur te laten staan. Wanneer je dus alleen last hebt van maagkrampen, is het een goede oplossing. Bij diarree en braken als symptomen van buikgriep valt dit sterk af te raden. Door diarree en braken gaan veel zouten, suikers en vocht verloren. Door het drinken van lauwe platte cola worden de suikers in het darmflora wel weer aangevuld. Tegelijkertijd kan het drinken van cola juist leiden tot diarree, omdat de cafeïne cola ervoor zorgen dat de darmen meer vocht uitscheiden. En zorgt cola ervoor dat de darmen meer bewegen. Ook dit zorgt ervoor dat de diarree erger wordt. Bij buikgriep is om die reden cola niet de beste manier om de symptomen te verlichten. Je kunt er dan beter voor kiezen om thee met gember of kaneel te nuttigen.